Video cerita rakyat bahasa Jawa Raden Ayu Bronto Telih

cerita rakyat bahasa Jawa Raden Ayu Bronto Telih adalah kisah menarik untuk segala kalangan dan usia dan penuh hikmah. Dalam video ini kita dapat belajar sedikit banyak tentang cerita rakyat bahasa Jawa Raden Ayu Bronto Telih

Keterangan Video

Wiyosipun Raden Ayu Bronto Telih (Dk. Mancasan, Ds. Krasak, Kec. Teras, Kab. Boyolali)
Rikala semanten, ing dukuh Kembang Lampir, dhusun Gumukrejo, kecamatan Teras, gesang kulawarga saking Ki Ageng Kembang Lampir. Piyambakipun nggadhahi setunggal putri keng asma Raden Ayu Bronto Telih.
Salah satunggalipun dinten, Raden Ayu Bronto Telih mbobot, sakderengipun gadhah garwa. Piyambakipun boten ngertos piyantun ingkang ndadosaken mbobot. Piyambakipun wicanten kaliyan ramanipun babagan punika. Kanthi pangajab mugi-mugi ramanipun saged narima ingkang dados pacobaning putrinipun.
“Ngapunten Rama, kula mbobot.” Raden Ayu Bronto Telih wicanten lirih kanthi luh ingkang tumetes saking netranipun.
Ramanipun namung ningali putrinipun kanthi ulat duka. Astanipun ngepel kenceng.
Raden Ayu Bronto Telih ajrih sanget. Piyambakipun sampun ndadosaken aib saking kulawarganipun. Pramila, kanthi laku ingkang abot, Raden Ayu Bronto Telih minggat saking griya.
Ki Ageng Kembang Lampir dados sadhar, awit boten pantes menawi piyambakipun duka kaliyan putrinipun. Kanthi mekaten, dipun tengga putrinipun ngantos pinten-pinten dinten. Ananging putrinipun boten ugi ketingal. Ki Ageng kuwatir sanget. Punika ndadosaken Ki Ageng nimbali sedaya warga dhusun kagem madosi putrinipun. Sedaya papan panggenan ing ndhusun ugi sakkepenganipun dipun sisir, ananging Raden Ayu Bronto Telih boten ugi kepanggih. Tlatah Boyolali ugi dipunsisir, ananging boten kasil punapa-punapa.
menggah ing satunggaling dinten, wonten tiyang ingkang taksih pados manuk caket griyanipun Ki Ageng Kembang Lampir. Tiyang punika ngagem tulup kagem nembak manuk. Ananging nalikanipun tulup dipunginakaken, manuk mabur dhateng kidul kilen. Manuk enggal-enggal dipunoyak. Ananging menawi badhe dipun tembak, manuk punika mabur terus dhateng kidul kilen. Ngantos dumugi punthukan, manuk punika sampun mabur tebih. Tiyang punika madosi ing sacaketipun gumuk. Dumadakan tiyang punika kaged amargi manggihi bayi ingkang nembe wijil, sisihan kaliyan mayit tiyang estri. Sasampunipun dipuntingali, jebul punika mayit Raden Ayu Bronto telih.
Enggal-enggal tiyang punika mbekta mantuk bayi saking Raden Ayu bronto telih, lajeng dipun paringaken Ki Ageng Kembang Lampir. Boten kesupen tiyang punika cariyos sedaya ingkang nembe mawon kedadosan.
Kacariyos, Ki Ageng miyosaken putrinipun wonten gumuk punika. Ngantos sakmenika, kathah tiyang sami ziarah ngrika, ingkang saklajengipun papan sedanipun Raden Ayu Bronto Telih punika dipunasmani gumuk Selo Bentar.

Lihat Video

Data Video

Klip ini sudah dilihat sebanyak sekitar 1k views sejak dirilis pada Oct 31, 2016 sampai dengan 03-03-2018 17:01:29 WIB dan bertambah terus.
Lama video 4:51 menit.

Tags: #0:13 #79 tayangan #cerita rakyat bahasa Jawa Raden Ayu Bronto Telih

author
Author: 
  Video Asal Mula Danau Toba ~ Dongeng Sumatera Utara | Dongeng Kita untuk Anak
  Setiap manusia punya cerita, setiap daerah punya legenda, hikmah cerita ada dimana-mana, tinggal
  Video animasi kartun reyog ponorogo | cerita rakyat Ponorogo
  Setiap manusia punya cerita, setiap daerah punya legenda, hikmah cerita ada dimana-mana, tinggal
  Video Cerita Rakyat Nusantara – Asal mula Bukit Catu Bali
  Setiap manusia punya cerita, setiap daerah punya legenda, hikmah cerita ada dimana-mana, tinggal
  Video Cerita Rakyat Bawang Putih Bawang Merah (Riau) – Alice 3 PBO Teknik Informatika UNIB
  Setiap manusia punya cerita, setiap daerah punya legenda, hikmah cerita ada dimana-mana, tinggal

  Leave a reply "Video cerita rakyat bahasa Jawa Raden Ayu Bronto Telih"